Terug

Over deze website

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij de AFM streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Heeft u vragen over de inhoud van de website? Neem dan contact met ons op.

Disclaimer

Aan de informatie op de website van de AFM kunnen geen rechten ontleend worden. De AFM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. De AFM is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

Toegankelijkheid

De informatie op onze website moet voor iedereen goed toegankelijk zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor mensen met beperkingen, en voor mensen die onze site bezoeken met bv een smartphone. Daarom willen we de informatie zo aanbieden dat iedereen deze eenvoudig kan lezen en gebruiken. In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring AFM.nl


Niet tevreden? Laat het ons weten!

Bent u niet tevreden over de toegankelijkheid van onze website? Laat dit ons dan weten door middel van het contactformulier. Zo helpt u mee aan het verder verbeteren van onze website. Wij gaan uw melding onderzoeken en informeren u over een oplossing.

Responsible disclosure

Een zwakke plek in een ICT-systeem van de AFM, zoals afm.nl, kunt u melden aan het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Het NCSC is het centrale informatieknooppunt en expertisecentrum voor cybersecurity in Nederland en valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. U kunt de melding doen via het e-mailadres cert@ncsc.nl. Meld de kwetsbaarheid voordat u dit aan de buitenwereld kenbaar maakt. Zo kan de AFM eerst maatregelen treffen. Dit heet 'Responsible Disclosure'.

Op het gebied van informatiebeveiliging moet de AFM aan rijksoverheidsnormen voldoen. Wilt u weten waar een melding aan moet voldoen of wat er met uw melding gebeurt, kijk dan voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.

Copyright

De AFM behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding van de AFM is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.

Cookies en webstatistieken

De AFM maakt gebruik van cookies en webstatistieken om beter inzicht te krijgen in het gebruik van haar website door de verschillende bezoekers. Met die informatie kan de AFM haar website verbeteren en beter laten aansluiten op uw behoeften.

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Een cookie is een bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en via uw browser (zoals Internet Explorer) op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek aan deze website kunnen deze cookies worden herkend.

Welke cookies gebruikt deze website?

Wij gebruiken op deze website noodzakelijke cookies en cookies voor statistieken.

Noodzakelijk
Deze cookies zijn nodig voor een goede werking van essentiële onderdelen van deze site.

Statistieken
Wij gebruiken cookies om algemene bezoekersgegevens vast te leggen. Wij verzamelen deze gegevens met behulp van Google Analytics.

Geen cookies ontvangen

Wilt u geen cookies meer ontvangen? Dan kunt u uw internetbrowser daarop instellen.  

Cookie-overzicht

Naam Cookie-instellingen
Wie plaatst de cookies? AFM
Inhoud  Vastleggen cookie-voorkeuren
Vastgelegde informatie Waarde die aangeeft welke selectie is gemaakt
Geldigheid  10 jaar
Verstrekking aan derden  Nee
   
Naam ASP.NET_SessionId, website#lang
Wie plaatst de cookies?          AFM
Inhoud  Voor een juiste technische werking van de website.
Vastgelegde informatie IP-adres en taalinstelling
Geldigheid  Einde van de sessie
Verstrekking aan derden  Nee
   
Naam __utma, __utmb, __utmc, __utmz
Wie plaatst de cookies? Google Analytics
Inhoud Meten bezoekersgedrag op de website
Vastgelegde informatie Diverse bezoekersgegevens zoals IP-adres, aantal bezochte pagina's, tijdstip en duur van het bezoek.
Geldigheid Van einde van de sessie tot 2 jaar
Verstrekking aan derden Betreffende social media services
   

Privacy

Als u via de website informatiemateriaal bestelt, of als u zich aanmeldt voor onze e-mailservice, dan worden uw persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor verzending. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verzending.

Via onder meer de website van de AFM is het mogelijk om klachten, tips en signalen over financiële ondernemingen aan de AFM te sturen. De AFM hecht daar veel waarde aan. Om contact met u op te kunnen nemen vraagt de AFM om uw persoonsgegevens. Het is echter ook mogelijk uw klacht anoniem te melden. Mogelijk dat de AFM uw e-mailadres nog eenmaal gebruikt om u uit te nodigen om deel te nemen aan het AFM Consument&Panel.

Openbaar register

De doeleinden ten behoeve waarvan de AFM persoonsgegevens verwerkt zijn vastgelegd in meldingsformulieren. De meldingsformulieren worden door de FG van de AFM bijgehouden in een register.

Als u het register wilt raadplegen, stuurt u dan een brief naar Autoriteit Financiële Markten, t.a.v. Juridische Zaken, Privacy, Postbus 11723, 1001 GS, AMSTERDAM of een e-mail naar privacy@afm.nl.

Data trackers

Onze website bevat vier data trackers:

DoubleClick
Dit is het advertentienetwerk van Google. DoubleClick wordt geladen op het websiteonderdeel Werken bij AFM, zodat er online marketing tools ingezet kunnen worden voor de werving van nieuw personeel en trainees. DoubleClick is momenteel niet actief en wordt binnenkort van de website verwijderd.

  Google Analytics
  Google Analytics wordt gebruikt om inzicht te krijgen in wat bezoekers doen op de website. De data die met Google Analytics wordt verzameld is geanonimiseerd en niet naar een persoon te herleiden. 

   Tag Manager
   Tag Manager wordt gebruikt om eenvoudig codes te kunnen plaatsen op de website. Tag manager doet op zichzelf niks. Codes die wij via Tag Manager plaatsen bevatten geen privacygevoelige informatie.

   New Relic
   New Relic is onze performance monitoring tool. Hiermee houden we in de gaten of de website snel reageert. Als er problemen zijn of klachten dat een pagina slecht laadt dan kunnen we dit in kaart brengen met New Relic. Alle data die New Relic verzamelt zijn gemiddeldes die geanonimiseerd aan New Relic verstuurd worden. New Relic bevat dus geen gebruikersdata.

   Met een programma als Ghostery kunt u eenvoudig zelf bepalen welke trackers u wilt blokkeren op een website. Dat kunt u dus ook met de trackers doen die op onze website staan.

   Informatie delen

   Delen via: deel